Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

8143 e1f3 500
Reposted fromteijakool teijakool

July 05 2017

3315 ce13 500

thefugitivesaint:

Georges d'Ostoya (1878-1937), ‘Cholera’,  ’'L'Assiette au Beurre’’, #405, Jan. 1909

Source

Reposted fromsimongallup simongallup

June 29 2017

8271 4f95 500
Reposted frompunisher punisher
Reposted fromgruetze gruetze

June 28 2017

2480 f0db 500
Friendly reminder that Libya was a French fault. 
Reposted fromUbik Ubik

June 27 2017

3135 1eae 500
Reposted fromredcodex redcodex
1994 f9e3

sbstianstan:

Life is suffering. It is hard. The world is cursed. But still you find reasons to keep living. 

Princess Mononoke (1997) dir. Hayao Miyazaki

Reposted fromladyarryn ladyarryn
1933 681e 500
Reposted frombrnnon brnnon
1808 29fd
Hygiea by Gustav Klimt, 1901 

Reposted fromDreamsMayCome DreamsMayCome
3121 22f0
Reposted fromkaiee kaiee
3953 36f4
Reposted fromdesinteressement desinteressement
Reposted fromeglerion eglerion
Lepiej zaliczać się do niektórych,niż do wszystkich
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
0331 5c8a 500
Reposted fromswissfondue swissfondue
0485 a055
decalcified pineal gland
Reposted fromspiritual spiritual

June 26 2017

"Dziś miało miejsce niecodzienne zdarzenie.

Do profesora Balcerowicza podszedł jegomość w czapce z pawim piórem, kontuszu, opasany pasem słuckim i z szablą pod bokiem (bo tak widzę ,,strój narodowy"). Zmierzył ekonomistę wzrokiem, podwinął wąs i powiedział:
- Waszmość takie farmazony gadasz o Rzeczpospolitej, że słuchać hadko!
Wtedy, profesor Balcerowicz, nie mogąc znieść tych obelg, sięgnął dłonią do pasa, by dobyć szabli, ale znalazł tak tylko telefon komórkowy, który wyciągnął i tak.
Widząc to, nieznany szlachcic, obawiając się, że tumult ściągnie na miejsce krążący w okolicach podjazd tatarski pod wodzą Daniela Olbrychskiego, wsiadł na konia i zbiegł w kierunku Czerkas. Tyle go widziano.

Nie wiem, ile w tym prawdy, historię opowiedział mi did po drodze do Czehrynia, ale po tweecie pana profesora tuszę, że część z tych wypadków naprawdę się wydarzyła. Bo rok 2017 był to dziwny rok..."

via https://www.facebook.com/jakub.wiech.mikroblog/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
Reposted fromangusiasty angusiasty

June 24 2017

5436 3207
Reposted fromverronique verronique

June 21 2017

Reposted fromFlau Flau
8512 a216 500
Reposted fromtfu tfu

June 20 2017

Reposted fromsowingseason sowingseason
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl